Erhvervsejendomme i over 100 år
  • H.C. Andersens Boulevard
  • Jorcks Passage
  • Kristianiagade
  • Jorcks Passage - tagterrasse
1 2 3 4

Vores historie

Jorcks Ejendomsselskab har eksisteret siden 1913 og har derfor en lang og stolt tradition som ét af Danmarks ældste ejendomsselskaber inden for køb af erhvervsejendomme og udlejning af attraktive erhvervslejemål. Alle vores lejemål ligger i nogle af Københavns mest historiske, smukkeste og centralt beliggende ejendomme i området omkring Rådhuspladsen, Strøget og Kongens Nytorv i indre København. 

Vi har eksisteret i over 100 år og det bliver vi ved med. Det betyder, at jeres virksomhed kan være sikker på, at vores ejendomme og erhvervslejemål hviler på et solidt økonomisk fundament og er sikret gennem et langsigtet og stabilt ejerskab hos os.

 

Et historisk tilbageblik

Det hele begyndte i 1878 med Carl Reinholdt W. Jorcks passion for mursten - en passion og succeshistorie, som vi værner om idag. Carl Reinholdt Waldemar Jorck blev født den 13. december 1832 som søn af Anne Marie og Carl Jorck.

Efter endt skolegang blev Reinholdt W. Jorck ansat på forældrenes sukkervarefabrik og engrosforretning, som han endte med at overtage. Virksomheden blev omdøbt til Reinholdt W. Jorck og voksede stødt i årene efter. Det betød, at virksomheden fik behov for nye og større lokaler og Carl Reinholdt W. Jorck valgte derfor at opføre et helt nyt firmadomicil på hjørnet af Linnésgade og Frederiksborggade i 1878.

Opførelsen af domicilet var startskuddet til Reinholdt W. Jorcks interesse for byggeri og det varede ikke længe, før han solgte sin virksomhed for at hellige sig byggeriet på fuld tid. En beslutning han aldrig fortrød. Der blev i årene efter købt flere ejendomme på bl.a. Vimmelskaftet 47/Badstuestræde 2, Vimmelskaftet 45/Badstuestræde 1-3 og i 1887 Frederiksberggade 21, som stadig alle er en del af vores ejendomsportefølje.
 

Jorcks Passage

I 1892 begyndte Reinholdt W. Jorck nedrivningen af en række ældre ejendomme på Vimmelskaftet og Skindergade for at gøre plads til opførelsen af Jorcks Passage, der blev opført i årene 1893-1895. Passagen blev taget i brug i 1896 og er stadig en af Strøgets mest kendte ejendomme. Indtil ibrugtagningen af Hovedcentralen i Nørregade i 1910 havde Københavns telefoncentral KTAS til huse her. Og i årene 1922-1923 blev Danmarks Radio etableret i Jorcks Passage. Så her er der virkelig tale om en ejendom, hvor man med det samme får en fornemmelse for bygningens særlige historie.
 

Jorcks Passage set fra Café Bernina i 1894

Du er også velkommen til at gå ombord i den levende lydfortælling af Dorte Futtrup om "Jorcks Passage - set fra Café Bernina i 1894"Du bliver taget med på en tidsrejse til den berømte Café Bernina - lige overfor Jorcks Passage. I de røde plyssofaer sidder emanciperede kvinder og mænd med monokel, der diskuterer tidens åndelige bevægelser. Det var også på Café Bernina at Reinholdt W. Jorck har sat en indflydelsesrig herre stævne, nemlig C.F. Tietgen, direktør for Privatbanken. De har et fælles forretningsanliggende, nemlig KTAS - Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab. Klik her for at høre historien.
 

Aktieselskabet Reinholdt W. Jorck
- bedre kendt som Jorcks Ejendomsselskab

Aktieselskabet Reinholdt W. Jorck, der måske er bedre kendt som Jorcks Ejendomsselskab, blev stiftet 4 år efter Reinholdt W. Jorcks død i 1909. Stifterne af selskabet var tre af hans børn, nemlig overretssagfører Knud Jorck, konsul George Jorck og enkefru Lydia Levy, født Jorck. Selskabets formål var og er stadig at fortsætte forvaltningen af Reinholdt W. Jorcks ejendomme. 
 

Fonde

De to brødre, overretssagfører Knud Jorck og konsul George Jorck, stiftede hver sin fond, som de testamenterede størstedelen af deres formue til. Tanken bag fondene var dengang som i dag, at størstedelen af selskabets overskud skal geninvesteres i aktiviteter, der på den ene eller anden måde kommer samfundet til gavn.
 

Reinholdt W. Jorck & Hustrus Fond

Fonden blev stiftet af overretssagfører Knud Jorck i 1938. Fondens primære formål er at yde økonomisk støtte til videreuddannelse og dygtiggørelse af yngre mennesker, der ønsker at dygtiggøre sig inden for handel, industri, jura, statsvidenskab og medicin m.m. Fonden støtter også institutioner, hvis formål er at løse opgaver af almennyttig karakter.
 
Du kan læse mere om Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond her.


Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond

Fonden blev stiftet af konsul George Jorck og hans hustru i 1953. Fondens primære formål er at geninvestere dens indtægter i bestræbelserne på at bevare og fremme danske formål i ind- og udland, der ikke er en del af egentlige stats- eller kommunale opgaver.

Du kan læse mere om Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond her.

Ønsker du at høre mere om vores ejendomme generelt og andre ledige lejemål?

Ring på telefon 33 14 47 58
– eller indtast navn og telefon,
så ringer vi hurtigst muligt tilbage

Ja tak - ring mig op
Ved at kontakte os accepterer du, at dine oplysninger vil blive gemt i vores backend og CRM-system. Læs mere i vores persondatapolitik.