Erhvervsejendomme i over 100 år
  • H.C. Andersens Boulevard
  • Kristianiagade
1 2

Ejendomsforvaltning

Nærhed og tilgængelighed går også igen i vores ejendomsforvaltning, der håndterer alle henvendelser fra vores lejere om den daglige administration og drift af vores ejendomme. 

Hos Jorcks Ejendomsselskab har vi nemlig bevidst valgt ikke at outsource ejendomsforvaltningen. Ikke kun fordi at det økonomisk set er den bedste løsning for vores lejere, men også fordi vi mener, at ejendomsforvaltning er alt for vigtigt til at overlade til andre. 

Vi forvalter selv vores ejendomme og derfor tør vi godt sige det højt: Vi er altid tilgængelige for vores lejere, uanset hvad de ønsker at drøfte.